Constant,(voluit Constant Anton Nieuwenhuijs) 1920-2002 was een belangrijk man in de Cobra-groep. Samen met Dotremont brachten zij de theoretische stukken in. Na de expressieve schilderijen uit de Cobra periode kwam hij in de 50er jaren met zijn nieuwe opvattingen over de "mens en zijn omgeving". Dit verbeeldde hij door middel van maquettes, etsen, schilderijen en teksten. De Homo Ludens (de spelende mens) stond daarin centraal. In de 70er jaren ging al zijn aandacht weer naar het etsen, aquarelleren en schilderen. Thema's waren vaak de mens in een landschap of in een bijna geabstraheerde ruimte. Dieren en met name zijn hondje zijn vaak aangrijpend en ontroerend. De 'theoreticus' is goed in staat om ook juist de emotie van de werkelijkheid weer te geven.

Deel deze pagina